Förslaget om nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö överlämnat till regeringen.