Finansiering av ytterligare forskning om hur covid-19 påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap