Debattörerna Lena Nitz och Heike Erkers: För att motverka utanförskap och förebygga brott krävs smartare metoder