Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp