fbpx

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2023

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.