fbpx

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2023

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.