fbpx

Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar fjorton fackförbund inom offentlig sektor.

  • Vi utför förhandlingsuppdrag.
  • Vi utreder och utvärderar frågor som är av intresse för förbunden.
  • Vi bevakar och rapporterar om relevanta arbetsmarknadsfrågor.
  • Vi samordnar förbundsövergripande informationsinsatser.
  • Vårt kansli är en aktiv mötesplats.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.