På uppdrag av medlemsförbunden arrangerar vi seminarier inom våra olika verksamhetsområden där det finns intresse och behov av information och kunskapsspridning.

Den 26 april bjuder OFR och OFR-veteranerna in till seminarium kl. 14.30 – 16.30 Från informationssamhälle till innovationssamhälle!