fbpx

Hur är det med tryggheten i dag på svensk arbetsmarknad och vilka är utmaningarna inför framtiden? Det och mycket annat diskuterades på seminariet som inleddes med att fyra vd:ar från olika omställningsfonder berättade om sin fonds verksamhet. Det var Lars Hallberg från Omställningsfonden, Caroline Söder från Trygghetsstiftelsen, Calle Leinar från Trygghetsrådet och Helena Bergstedt från Trygghetsrådet TRS. Därefter redogjorde de fackliga representanterna för det fackliga perspektivet. Från OFR/S,P,O deltog Åsa Erba Stenhammar, från OFR Christina Pettersson, från PTK Ann Lundberg Westermark, från Saco-S Lena Emanuelsson och LO var representerat av Patrick Roselin. Tillsammans täcker man en stor del av den svenska arbetsmarknaden. Moderator var Lars-Olof Pettersson från Rådhusgruppen.

Det man var överens om, som viktigt att fortsätta driva, är bland annat löpande kompetensutveckling för alla oavsett ålder. Det livslånga lärandet måste uppmuntras. Kompetens är en färskvara som ständigt behöver fyllas på. Det måste vara möjligt med en karriärväxling senare i livet. Kanske kan man som Ann Lundberg Westerberg påpekade, gå ner i varv något när man blir äldre, för att orka arbeta länge. Det är också viktigt att matcha kompetensen, sa Caroline Söder som också har en önskan om att momsen tas bort på de tjänster omställningsfonderna köper. Christina Pettersson framhöll att det måste finnas sätt att lösa visstidsanställningarna som i dag staplas efter varandra.  Åsa Erba Stenhammar slog ett slag för doktoranderna som många gånger har en oviss arbetsmarknad och dessutom blir styvmoderligt behandlade. Calle Leinar vädjade till förhandlarna att inte vara så generösa i avtalen  – det måste finnas en energi för att skaffa nytt jobb, menar han.

Rådet till Arbetsförmedlingen från panelen är att jobba målstyrt och individualiserat, först då kan man lyckas med omställningsarbetet.

OFR_seminarium

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.