fbpx

Gratulerar till ordförandeskapet, hur känns det?

Hedrande! OFR är en viktig plattform för de fjorton medlemsförbunden. Att få vara dess ordförande är stort för mig som prioriterar samverkan och fackliga kärnfrågor.

Vem är du?

Jag är en 50-årig officer från Jämtland som nu bor i Stockholm. Mitt senaste jobb i Försvarsmakten var som personalchef och nu är jag sedan tolv år ordförande i Officersförbundet. Det kommer jag att fortsätta vara, parallellt med ordförandeskapet i OFR. Jag har suttit i OFRs styrelse sedan jag blev vald till Officersförbundets ordförande.

Vilken facklig fråga ligger dig närmast hjärtat?

På det övergripande planet är det, just nu, den svenska modellen. Den tar vi alla idag för given men vi behöver hela tiden påminna oss själva om vilken nytta den har gjort för både arbetsgivare och arbetstagare genom åren. Vi måste helt enkelt vårda den på ett bättre sätt.

Vad tänker du om OFRs framtid?

OFR ska fortsätta vara den viktiga mötesplats för dialog och facklig samverkan som den är idag. Min förhoppning är att det goda samarbetet som finns mellan förbunden idag ska utvecklas och bli ännu tajtare. Tillsammans ska vi hjälpas åt att vässa OFR för framtida utmaningar!

Vad är det första du ska göra som OFRs ordförande?

Sätta mig in djupare i strukturen, arbetssätten och de frågor som är viktiga för anställda i kommuner och landsting. Jag har ju verkat inom det statliga området så jag måste bredda mitt kunnande till att omfatta även kommun- och landstingsområdet.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.