fbpx

I OFR-bloggen bloggar vi, medarbetare vid Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), i aktuella frågor som knyter an till våra samverkansområden.

Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar fjorton fackförbund inom offentlig sektor.  Inom OFR samverkar och samarbetar förbunden i gemensamma frågor med ömsesidig respekt samtidigt som de behåller en stark självständighet. Våra samverkansområden är pension, försäkring, omställning, arbetsmiljö, lönestatistik och offentlig sektors utveckling.

Trevlig läsning!

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.