Om något händer- missa inte ersättning – för dig inom KL-sektorn

Ibland blir det inte som man har tänkt sig. Man blir sjuk. Eller skadar sig på jobbet. Om man då inte har koll på sina kollektivavtalade försäkringar är det lätt att missa ersättning. OFRs kommunala förbundsområden har därför tillsammans med SKL, Kommunal och AkademikerAlliansen tagit fram en informationskampanj Ingen fara på taket – Ingen ska missa ersättning som riktar sig till personalansvariga inom kommuner, landsting, regioner och Sobonaföretag.

AFA LinkedIN_Ingen_fara

landningssidan finns material fritt att hämta och sprida – och tips och goda råd kring hur man kan informera om de olika försäkringarna.

På vår webbplats har vi samlat information om de aktuella  försäkringarna.

  • TFA-KL (Trygghetsförsäkring)
  • TGL-KL (Tjänstegrupplivförsäkring)
  • AGS-KL (Avtalsgrupplivförsäkring)

Kampanjen pågår fram till januari med annonser på LinkedIn och i olika tidskrifter.