fbpx

OFR/S,P,O säger upp det statliga Samarbetsavtalet

– Vår avsikt är att teckna ett nytt samarbetsavtal som är bättre anpassat till de avtal  som idag finns inom den statliga sektorn och vi vill att det ska ge oss ett ökat inflytande, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare inom OFR/S,P,O. Uppsägningstiden för Samarbetsavtalet är ett år.

Det nuvarande Samarbetsavtalet skrevs under 2000. Sedan dess har avtalen inom den statliga sektorn genomgått stora förändringar och därför ser vi ett behov av att få ett avtal som är bättre anpassat till dagens förhållanden.

– Vi ser också ett behov av att reda ut skillnader i tolkningar av regelverket. Det måste vara tydligt vad som gäller vid en konflikt, avslutar Åsa Erba Stenhammar.

Samarbetsavtalet reglerar hur de centrala parterna ska förhålla sig till varandra vid centrala förhandlingar, vilken förhandlingsordning som gäller, när vi ska växla yrkanden, hur vi får tillträde till medlare och vad som gäller om parterna varslar om konflikt. Samarbetsavtalet ska inte förväxlas med Samverkansavtalet.

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna. 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.