fbpx

OFRs yttrande på Arbetsmiljöverkets och Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK)s redovisning av uppdraget att lämna förslag om organisationsförändring

OFR delar den utgångspunkt som regeringen ger uttryck för i remissmissivet, att ”de uppgifter som myndigheterna har för närvarande ska vara oförändrade, och att genomförandet ska ske så att uppgifterna utförs med bibehållen effektivitet och kvalitet” och menar att det inte är självklart (om än möjligt) att detta mål bäst nås inom ramen för en sammanslagning. OFRs arbetsmiljöexpert Erik Hallsenius har i samarbete med OFRs medlemsförbund berett yttrandet och OFRs ordförande Lars Fresker har fastställt det innan det i förra veckan sändes in. Läs yttrandet här!

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.