fbpx

OFRs remissvar på En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

Vi ställer oss i det stora hela positiva till Tillitsdelegationens förslag men bl.a. ser vi risker i delegationens förslag på ledamöter i det råd som ska besluta innehåll och formulera mål för utbildningen.

Läs OFRs remissvar

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.