fbpx

OFRs ordförande Lars Fresker i möte med Anna Ekström

Idag har Lars Fresker, OFRs ordförande, tillsammans med andra parter på arbetsmarknaden mött  utbildningsminister Anna Ekström och talat om hur utbildningssystemet behöver utvecklas för att kunna möta upp den stora arbetsmarknadsreform som är tänkt att se dagens ljus den 1 oktober i höst. Vi ställer de viktiga frågorna till Lars:

  • Vad är det viktigaste i omställningsstudiestödet för förbundens medlemmar?

Det är att medlemmarna sammantaget med statligt och kollektivavtalat studiestöd ges en fullgod ekonomisk situation under studietiden. Det är ofta en avgörande faktor då vi pratar om kompetensväxling mitt i livet då många har större ekonomiska åtaganden i sina liv, försörjningsansvar och kanske även tidigare studieskulder.

Jag vill också säga att studiestödet i sig är en mycket stark positiv signal från samhälle och parter att varje individ är viktig och har betydelse i arbetslivet – alla behövs, kort sagt!

  • Vad tror ni dessa förändringar kommer innebära för dem som jobbar?

Möjligheten att kompetenshöja sig och/eller karriärväxla med bra ekonomiska förutsättningar anser jag och OFRs medlemsförbund är otroligt viktigt för framtiden. Om du vid någon tidpunkt under din yrkeskarriär känner att jag behöver studera vidare eller kanske till något helt annat kan det vara denna möjlighet som avgör att du inte lämnar arbetslivet i förtid. Det höjer inte bara kompetensen utan även självförtroendet och attraktionskraften.

  • Vad kommer omställningspaketet i stort innebära för arbetsgivare?

Offentlig sektor skiljer sig åt från privat sektor på så sätt att den behöver samhällets förtroende i fråga om vilken kompetens de som levererar välfärdstjänsterna har. Det är inte minst därför viktigt att kunna efterleva de krav på formell utbildningsnivå, exempelvis legitimation, som ställs i våra verksamheter. Arbetsgivarna kommer sammantaget få en mer kompetent arbetsstyrka vilket är avgörande för kvalitet och rättssäkerhet. Det kan också bidra till att medarbetaren inte lämnar sektorn, vilket är särskilt angeläget för arbetsgivarna inom offentlig sektor som har ett stort kompetensförsörjningsbehov. Jag kan också se framför mig att med medarbetare med nya kunskaper kommer också nya effektivare lösningar, nytt syre helt enkelt.

  • Finns det några andra delar i omställningspaketet som ni ser som särskilt viktiga för era medlemmar?

Det är helheten som gör storheten men skall jag nämna något får det bli att det är helt avgörande att lärosätena får förutsättningar för och förmår att möta de behov av omställning som kommer att ställas. De behöver vara flexibla och lyhörda, när nu staten och parterna gjort en överenskommelse med kraftfullt innehåll behöver det motsvaras av ett utbildningsutbud så att syftet med hela paketet uppfylls.

Lars Fresker flankerad av till vänster Hillevi Engström, VD Trygghetsstiftelsen och till höger Eva Wikström,  VD Omställningsfonden.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.