fbpx

OFRs krav: Förbättra arbetsskadeförsäkringen, kompensera för covid-19 nu

OFRs fackförbund som företräder i det närmaste en halv miljon medlemmar i kommun- och regionsektorn kräver en arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompenserar för förlust av inkomst på grund av covid -19.Det är viktigt att försäkra att man blir kompenserad även de första sex månaderna, en sjuksköterska med lön på 40 000 kronor per månad förlorar 35 000 kronor på ett halvår.

Att införa en tidsbegränsad avvikelse, från 1 januari till dess att pandemin är över, innebär inte någon direkt kostnad för arbetsgivarna då kostnaden täcks av AFA Försäkring. Hittills under pandemin har drygt 2 500 ansökningar om ersättning gjorts.

I det mycket allvarliga läge som nu råder förutsätter OFR att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) delar vår syn på vad som behöver göras. Ingen ska behöva gå till sitt arbete och känna oro för att inte vara försäkrad.

Debattartikel i Dagens Samhälle

OFRs pressmeddelande

Kontakt på OFR:
Eva Fagerberg, kanslichef/1:a ombudsman
eva.fagerberg@ofr.se, 070–782 93 70

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.