fbpx

OFRs har svarat på remissen Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande

Vi ställer oss positiva till förslaget om fler veckor med omställningsstudiestöd. OFR vill dock understryka att ett likvärdigt statligt omställningsstudiestöd – där offentliganställda har exakt samma möjligheter till omställningsstudiestöd som i privat sektor – är en självklarhet. Denna inskärpning lämnar OFR i sitt yttrande då det förekommer skrivningar i remissen som kan tolkas som att villkoren för fler veckor med omställningsstudiestöd kan komma att vara annorlunda än intentionerna kring reformen. Vi anser att villkoren för fler veckor med omställningsstudiestöd, om förslaget genomförs, självklart måste vara likalydande med det som i dagsläget uttrycks i Lag (2022:856) om omställningsstudiestöd.

Läs vårt remissvar

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.