OFR välkomnar regeringens beslut om att parterna skall delta i regeringens LAS- och omställningsarbete

Tre olika las-utredningar tillsätts internt i Regeringskansliet för att gå vidare med genomförandet av den överenskommelse som Svenskt Näringsliv och tjänstemannakartellen PTK kom överens om i höstas och som sedan även LO-förbunden Kommunal och IF Metall hakade på. Arbetet skall vara klart den 15 maj, med andra ord behöver det starta omgående.

Utredningarna ska se över:

* Anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor.

* En ny omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

* Ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

De parter som skrivit under överenskommelsen kommer att få ha experter i arbetsgrupper i nära anslutning till utredningarna, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

  • Förbunden inom OFR ser positivt på att få ge bra input då våra lösningar och behov på offentlig sektor ser delvis annorlunda ut, säger Eva Fagerberg, kanslichef på OFR.