Här samlar vi våra OFR-poddsändningar! Poddarna knyter an till våra uppdragsområden och till sådant som har beröring på offentlig sektor. Hör gärna av dig om du har några synpunkter,(asa.bjerkesjo@ofr.se).

Hur uppnår man tillit i styrning och organisation?  (18 november 2019)

Tillitsdelegationens ordförande och generaldirektör för CSN, Christina Forsberg intervjuas av Åsa Bjerkesjö, OFR, om arbetet kring betänkandet ”Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten” och vi får tips hur tillitsbaserad ledning kan uppnås.

Tillitsdelegationens Seminarium i samband med överlämnandet av betänkande (SOU 2019:43) ”Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten” till civilminister Lena Micko den 10 oktober 2019

Tillitsdelegationens betänkande (SOU 2019:43) ”Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten”. (De åtta principerna som nämns i podden sammanfattas på sid 190)

Musiken i podden är hämtad från Freesound.org