fbpx

OFR och Unionen i samarbete kring OSA-material

OFR och Unionen står nu gemensamt bakom den checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (SAM+OSA) som OFR tog fram i samband med att Arbetsmiljöverkets föreskrift om OSA (AFS 2015: 4) trädde i kraft för ett år sedan.  Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och en inspirationskälla i det systematiska arbetslivmiljöarbetet och är tillämplig både på offentlig och privat sektor.

-xxxx , säger Martine Syrjänen Stålberg, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Unionen.

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA +SAM)

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.