fbpx

OFR och Unionen i samarbete kring OSA-material

OFR och Unionen står nu gemensamt bakom den checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete som OFR tog fram i samband med att Arbetsmiljöverkets föreskrift om OSA (AFS 2015: 4) trädde i kraft för ett år sedan. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och en inspirationskälla i det systematiska arbetsmiljöarbetet och är tillämplig både på offentlig och privat sektor.

 – Checklistans stora styrka är att man får in de psykosociala frågorna i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på ett konkret och handlingsplansinriktat sätt, säger Martine Syrjänen Stålberg, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Unionen. Våra arbetsmiljöombud kommer ha mycket nytta av den här frågelistan.

Ladda gärna ner den

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.