fbpx

OFR bjuder in till webbinarium om kränkande särbehandling!

Tisdag den 2 juni håller vi ett webbinarium om kränkande särbehandling via länk. Webbinariet vänder sig i första hand till dig som hanterar fall av kränkande särbehandling som anställd, skyddsombud eller annat förtroendeuppdrag i ett av OFRs medlemsförbund.

Mobbning, trakasserier, utfrysning – tidiga insatser kan bryta kränkande särbehandling

 

Kränkande särbehandling på jobbet kan vara något av det mest destruktiva en människa utsätts för. OFR har tagit fram en lathund som är riktad till den som är utsatt, men som också kan användas av skyddsombud och förtroendevalda, i arbetet med konkreta fall.

Lathunden är kort och överblickbar, men det ligger många överväganden bakom dess olika delar. Med på detta webbinarium är förutom representanter från OFR, ombudsmän från Polisförbundet och Akademikerförbundet SSR. De kommer att dela med sig av sina erfarenheter och bild av hur man kan arbeta med kränkande särbehandling – både med individer och med arbetsplatsen.

Under seminariet ges tillfälle till frågor och diskussion, i chatt, med samtliga deltagare.

Med kränkande särbehandling menas ”Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. (AFS 2015:4, 4§)

Medverkande:
Erik Hallsenius, arbetsmiljöexpert OFR och moderator vid dagens webbinarium
Evalena Ödman, Förbundsjurist OFR
Hans Olsson, Arbetsmiljöombudsman Polisförbundet
Maja Todorovic, Ombudsman Akademikerförbundet SSR

Tid: Tisdag den 2 juni, kl. 09.00–10.00 via länk som sänds ut dagen innan webbinariet

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.