fbpx

Offentliganställda ska skyddas bättre mot hot och våld

Regeringen vill utöka skyddet för offentliganställda från hot och trakasserier. Därför tillsatte man på torsdagen en utredning som ska undersöka offentliganställdas utsatthet.

Bakgrunden till uppdraget är att det är relativt vanligt att offentliganställda utsätts för olika typer av kränkningar. Det kan röra sig om våld, men vanligast är hot eller olika typer av trakasserier. En del av problemet är att namn på offentliganställda ofta framgår av olika typer av handlingar och att kontaktuppgifter till dem är lätt tillgängliga.

–  Det är så klart helt oacceptabelt att personer med viktiga samhällsfunktioner utsätts för våld, hot och trakasserier. Gärningarna är angrepp inte bara på tjänstemännen, utan i förlängningen även på det demokratiska systemet, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Utredaren ska överväga minskade krav på användning av namn i beslut, och andra handlingar som dokumenterar åtgärder, samt skärpt sekretess för uppgifter om offentlig­anställda. Utredaren ska också ta ställning till om det straffrättsliga skyddet för tjänstemän behöver förstärkas.

Utredaren John Ahlberk, generaldirektör vid Statens haverikommission, ska redovisa sin utredning i augusti 2023.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.