Uttag som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 2023

Från den 1 januari 2023 gäller följande för avgiftsbestämd tjänstepension inom kommuner och regioner.

  • Du kan tidigast påbörja uttag från 60 års ålder
  • Pensionen betalas livet ut men du kan överenskomma med din försäkringsgivare om en kortare utbetalningstid, dock inte kortare än 10 år.
  • Gäller även kapital som betalats in till tjänstepensionsförsäkring före den 1 januari 2023
  • Gäller alla tjänstepensionsavtal som innehåller en avgiftsbestämd del

 

Uttag som påbörjas fram t o m 31 december 2022

Om du vill omfattas av regler som gäller till och med 31 december 2022, måste du påbörja uttag före årsskiftet 2022/2023).

För uttag av avgiftsbestämd tjänstepension som påbörjas fram till och med den 31 december 2022 gäller följande:

  • Du kan tidigast påbörja uttag från 55 års ålder
  • Pensionen betalas livet ut men du kan överenskomma med din försäkringsgivare om en kortare utbetalningstid, dock inte kortare än 5 år.

För att påbörja uttag av avgiftsbestämt pension kontaktar du din försäkringsgivare där du har ditt tjänstepensionskapital. Genom åren kan du ha valt olika försäkringsgivare. Om du inte gjort något val finns kapitalet hos KPA Pension i en så kallad traditionell tjänstepensionsförsäkring.

Tjänstepensionsavtal inom kommuner och regioner som innehåller en avgiftsbestämd del:

  • AKAP-KR (AKAP-KL)
  • KAP-KL
  • PFA 98
  • PFA 01

Anställd hos arbetsgivare ansluten till Sobona

De nya uttagsreglerna gäller även anställda hos arbetsgivare som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Sobona. För anställda som omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 gäller de nya uttagsreglerna endast kapital som inbetalas från och med den 1 januari 2023, dvs då övergång sker från PA-KFS 09 till AKAP-KR.

FAQ AKAP-KR och KAP-KL – nya bestämmelser från 2023-01-01

Dela i sociala medier: