Nytt nummer av EU-nytt!

Finlands Sysselsättningsfond och de svenska kommunernas ställning i EU:s flernivåorganisation mm kan du läsa om i novembers EU-nytt.