Nytt material om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

I samarbete med våra medlemsförbund har vi  tagit fram en folder om hur man kan arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete – metoden för en bättre arbetsdag riktar sig till  skyddsombud, förtroendevalda och till alla som har ett intresse för arbetsmiljöfrågor.   Systematiskt arbetsmiljöarbete – Metoden för en bättre arbetsdag

Om man vill beställa foldern får man kontakta sitt fackförbund.