fbpx

Nytt material om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

I samarbete med våra medlemsförbund har vi  tagit fram en folder om hur man kan arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete – metoden för en bättre arbetsdag riktar sig till  skyddsombud, förtroendevalda och till alla som har ett intresse för arbetsmiljöfrågor.   Systematiskt arbetsmiljöarbete – Metoden för en bättre arbetsdag

Om man vill beställa foldern får man kontakta sitt fackförbund.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.