fbpx

Nytt material från Partsrådet om hot och våld inom statlig sektor

Hot och våld ökar inom statlig sektor men för att kunna åtgärda problemen och hitta långsiktiga strategier behöver man olika verktyg och rutiner. Det är en av slutsatserna i Partrådets nya  arbetsmaterial Hot på jobbet som presenteras nu i dagarna. Materialet är framtaget för att ge stöd i arbetet med att förebygga, hantera och följa upp händelser kring hot, våld och trakasserier på jobbet. Det vänder sig till chefer, specialister inom personal- eller säkerhetsfunktioner, skyddsombud och fackliga representanter inom statlig sektor.

I materialet finns information, råd och möjlighet att ladda ner checklistor för förebyggande insatser, akuta händelser och uppföljning. Materialet kan användas som en guide för hela arbetet, eller för att välja ut de delar som man behöver i stunden.  

Enligt Sara Göransson, filosofie doktor i psykologi och arbetsmiljöexpert kan man sammanfatta stegen som man kan vidta på följande sätt:

  1. Förebygg
  2. Undersök
  3. Analysera grundorsaker
  4. Åtgärda
  5. Följ upp och lär
  6. Rusta medarbetare och organisation

Materialet är ett resultat av ett utvecklingsarbete som Partsrådet genomförde tillsammans med Brottsförebyggande rådet, Brå, och som år 2009 resulterade i webbplatsen hotpajobbet.se. Syftet var att ta fram ett stöd för myndigheternas arbete mot hot, våld och otillåten påverkan. Inom samma projekt gav Brå ut Handbok mot otillåten påverkan; trakasserier, hot, våld och korruption.

Innehållet både på webbplatsen och i handboken baserades på forskning, erfarenhet från myndigheter, myndigheters utvecklingsarbete och seminarier.

Läs mer här

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.