Nytt avsnitt av OFR-podden!

Hur får vi en mer tillitsbaserad styrning inom offentlig sektor?
Anna Lexelius, huvudsekreterare på Tillitsdelegationen, svarar på Åsa Bjerkesjös frågor rörande Tillitsdelegationens arbete inför slutbetänkandet i juni 2018.
Gå in och lyssna här.