fbpx

Nytt avsnitt av OFR-podden – Hur uppnår man tillit i styrning och organisation?

Tillitsdelegationens ordförande och generaldirektör för CSN, Christina Forsberg intervjuas av Åsa Bjerkesjö, OFR, om arbetet kring betänkandet ”Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten” och vi får tips hur tillitsbaserad ledning kan uppnås. Lyssna här!

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.