Webbsida samlar information om PSA-avtalet!

Du vet väl om att det finns en webbsida med partsgemensam information om Avtalet om ersättning vid personskada (PSA-avtalet) för statliga sektorn.

Webbsidan har tagits fram i samarbete mellan OFR, Arbetsgivarverket, Saco-S och SEKO och riktar sig både till arbetstagare och arbetsgivare.

– Det här här ett partsgemensamt arbete som resulterat i en kortfattad information om avtalet som både arbetstagare och arbetsgivare kan ta del av, säger Åsa Pyka, förhandlare på Arbetsgivarverket.

Den som är anställd i den statliga sektorn omfattas av Avtal om ersättning vid personskada (PSA). Det är ett kollektivavtal som har slutits mellan OFR, Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko.

Du hittar webbsidan här!

Och du hittar OFRs information kring PSA här.