fbpx

Ny visselblåsarlag

Riksdagen beslutade i september om en ny lag till skydd för personer som rapporterar om missförhållanden; visselblåsare. Den nya lagen börjar gälla den 17 december och bygger på ett EU-direktiv. Den nya lagen kommer att ge skydd för fler personkategorier än tidigare. Nu är det inte bara arbetstagare och inhyrda som får skydd utan även exempelvis volontärer, arbetssökande och andra som utför arbete under arbetsgivarens ledning.

Precis som tidigare ska det vara förbjudet för en arbetsgivare att utsätta en visselblåsare för repressalier på grund av att hen slagit larm. En viktig nyhet för offentliganställda är förändringar i offentlighets- och sekretesslagen som innebär att uppgift om visselblåsares identitet omfattas av sekretess.
Det kommer inte att ställas lika höga krav som tidigare på de missförhållanden som visselblåsaren larmar om för att skyddet ska gälla. När den nya lagen börjar gälla räcker det att det är fråga om ett missförhållande och att det finns ett allmänt intresse av att informationen kommer fram.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.