fbpx

Ny lathund: Hur du hanterar kränkande särbehandling – om stöd, utredning och åtgärder

Mobbning, trakasserier, utfrysning…
– Om du utsätts för negativa handlingar som gör att du riskerar ohälsa eller ställs utanför arbetsgemenskapen så är du utsatt för kränkande särbehandling.

OFR har i samarbete med förbunden tagit fram en lathund riktad till den som utsätts för kränkande särbehandling i arbetslivet. Den kan också användas som stöd för förtroendevalda, skyddsombud och fackförbund, som har en viktig uppgift i att se till att den drabbade får stöd samt att arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns på området. I lathunden lyfts några områden som är centrala för att nå framgång när kränkningar uppstår.

Ju tidigare insatser som görs för att förhindra kränkande särbehandling, desto större är förutsättningarna för framgång. Arbetsgivaren ska uppmärksammas på kränkningar så fort som möjligt.

Stöd görs på tre områden parallellt: Den utsatta får stöd för sin hälsa, omständigheterna utreds och den sociala miljön på arbetsplatsen hanteras.

I lathunden beskrivs också kort vad som ökar risk för kränkande särbehandling och vilka regler som finns på området. Hämta den här i pdf-format

Vill du beställa den ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns lathunden inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss.

Ett särskilt tack till referensgruppen med kunniga personer från Akademikerförbundet SSR, Lärarförbundet, Polisförbundet och Sveriges Läkarförbund samt OFRs arbetsmiljöexpert Erik Hallsenius. 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.