fbpx

Ny handbok om offentlig upphandling lanserad

På ett gemensamt OFR- och TCO-seminarium i förra veckan lanserades Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING. Handboken är framtagen på uppdrag av OFRs medlemsförbund och i samarbete med TCO.

Det var fullt hus på seminariet Att våga och lyckas påverka offentlig upphandling i förra veckan när den nya handboken lanserades.

OFRs ordförande Lars Fresker inledde med att berätta syftet med handboken är att inspirera de fackligt förtroendevalda till att våga ställa krav i offentliga upphandlingar. Det är viktigt att de förtroendevalda alltid involveras i upphandlingar. Upphandlingar blir bättre när arbetsgivare tar sig tid att samverka med och lyssna på facket.

NU

Lars Fresker, OFRs ordförande och Eva Nordmark, TCOs ordförande

 

Våra medlemmar finns i de verksamheter som både upphandlar och upphandlas, sa TCOs ordförande Eva Nordmark. Offentlig upphandling är ett verktyg för att säkra goda arbetsvillkor.

 

Kerstin Ahlberg från Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitet, författare till handbokens faktadelar, nämnde att lagstiftningen är ny och i flera delar oprövad. Ibland måste man våga ta en viss juridisk risk med en upphandling. Det behövs ett värderingsskifte. Man måste vara trovärdig i sin argumentation när man ställer krav på kvaliteten.

 

Kerstin Ahlberg och temat på seminariet 190124

Kerstin Ahlberg, Institutet för social civilrätt, Stockholms universitet 

 

Ingrid Allerstam, styrelseledamot i Vårdförbundets  Stockholmsavdelning, menade på att man måste flytta fokus till verksamhetsnivån, där kompetensen finns. De förtroendevalda har kompetensen och vill bidra. Arbetsgivarna måste vara beredda på att släppa in de fackliga företrädarna och ge dem tid att utföra sina uppdrag. Hon tror att man kan utveckla den fackliga samverkan mycket mer.

 

Ingrid_liten

Ingrid Allerstam, Vårdförbundets Stockholmsavdelning

 

Simon Vinge, chefsekonom vid Akademikerförbundet SSR och en av medförfattarna till kapitlet Facklig ingång i handboken, lyfte fram att de fackliga måste våga för att veta vad som fungerar. Vi är glada för stödet som är på väg att komma tack vare de nya upphandlingslagarna, sa Simon. Det är villkoren i upphandlingen som avgör hur kvalitén i välfärden blir.

 

Ulf Olsson, ordförande i SKLs förhandlingsdelegation och kommunalråd i Borås sa att det ligger i både de fackliga organisationernas och arbetsgivarnas intressen att värna den svenska modellen. De flesta kommunalråd vill ställa krav i upphandlingar. Men det finns en oro och osäkerhet inför regelverkets komplexitet. Kvalitét beskrivs på två sätt; tjäna pengar eller klara av de juridiska processerna. Men det är bara positivt att lagstiftningen har ändrats och förtydligats.

 

simon_liten

Simon Vinge, chefsekonom Akademikerförbundet SSR och Ulf Olsson, ordförande SKLs förhandlingsdelegation, kommunalråd i Borås 

 

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Om jag vill skaffa boken, hur gör jag då?

Kerstin Ahlbergs presentation 24 januari

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.