fbpx

Nu startar sista stora avtalsrörelsen 2017

Idag har förhandlingsorganet OFR/S,P,O växlat yrkande med Arbetsgivarverket. OFR/S,P,O vill ha siffersatta löneökningar i nivå med den övriga arbetsmarknaden. Utgångspunkten är att teckna ett ettårigt avtal. För medlemmarna är det viktigt med en bra löneutveckling. Men det är också betydelsefullt att förbättra arbetsvillkoren för att få en bättre arbetsmiljö.

OFR/S,P,Os  Pressmeddelande 20170621

Nu startar sista stora avtalsrörelsen 2017

Idag växlar vi inom statliga sektorn, förhandlingsorganet OFR/S,P,O*, yrkande med Arbetsgivarverket. Vi är den sista stora parten på arbetsmarknaden att förhandla om löner och villkor, avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten.

Vi vill ha siffersatta löneökningar för våra medlemmar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Vår utgångspunkt är att teckna ett ettårigt avtal. För medlemmarna är det viktigt med en bra löneutveckling. Men det är också betydelsefullt att förbättra arbetsvillkoren för att få en bättre arbetsmiljö.

  • Sedan förra avtalsrörelsen har vi vuxit och blivit fler medlemmar. Vi ser fram emot att det också kommer att avspegla sig i ett större inflytande för medlemmarna i årets avtalsrörelse, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare, OFR/S,P,O.

De yrkanden vi lyfter handlar om att det behövs ökad anställningstrygghet inom staten. Vi vill att fler osäkra anställningar omvandlas till fasta jobb. En annan fråga som vi lyfter i årets avtalsrörelse är bättre och kortare arbetstider. Vi vill bland annat att restid i arbetet ska räknas som arbetstid. Vi vill också se insatser för ett utvecklat ledarskap. Att ge chefer bättre förutsättningar att klara sitt arbete är bra för alla anställda.

  • Det är hög arbetsbelastning på många arbetsplatser och det måste arbetsgivaren komma tillrätta med. Annars finns det risk att sjukskrivningarna ökar ytterligare. Därför krävs bättre arbetsmiljö och större inflytande över arbetstiden, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare, OFR/S,P,O.

Det nuvarande avtalet löper ut 30 september 2017.

För mer information, välkommen att kontakta:

Sofia Johansson, pressansvarig ST, 070-314 52 73 Daniel Skoglund, pressansvarig Officersförbundet, 076-525 40 85 Kristina Mäler, pressansvarig Polisförbundet, 070-294 10 30

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.

 

 

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.