fbpx

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingsområdet som innebär att  tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas.

I januari uppmärksammades att många pensionärer som omfattas av de äldre tjänstepensionsavtalen PA-KL, PAK och LPAK fick sin tjänstepension kraftigt sänkt. Med kompletteringen av avtalen som de fackliga parterna nu har kommit överens om tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona och Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation kommer inte detta kunna ske i framtiden.

Genom överenskommelsen har parterna kommit tillrätta med tidigare problem rörande bruttopensionsavtal som samordnas med allmän pension. Bakgrunden är oberäkneliga svängningar i tjänstepensionen och att en stor del pensionärer fick se sin tjänstepension kraftigt sänkt i början av 2018. En temporär överenskommelse träffades mellan parterna som återställde pensionerna för 2018.

Parterna har nu enats om att tjänstepensionen aldrig kommer att bli lägre för tid framåt och utgångspunkten är pensionen i december 2018 som årligen kommer att räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet. Det finns också en säkerhetsventil för den enskilde individen som innebär att om pensionen skulle bli bättre med tidigare bestämmelser så kommer den nivån att betalas ut.

Förhandlingar kommer under hösten att tas upp mellan parterna rörande frågor som kom upp under de nu avslutade förhandlingarna som berör individer födda 1938 – 1953 samt hur beräkning ska  göras för de födda 1954 och senare som blir 65 år från och med 2019.

Fackliga parter bakom överenskommelsen

Fackförbundet Kommunal
OFRs kommunala förbundsområden: Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, totalt tio fackliga organisationer.
AkademikerAlliansen som representerar 17 fackförbund

För mer information

Kommunal: Anne-Maria Carlsgård, ombudsman, anne-maria.carlsgard@kommunal.se, 070-310 01 29

OFR: Cecilia Curtelius Larsson, förhandlare, cecilia.curtelius.larsson@ofr.se, 070-644 93 83

AkademikerAlliansen: Helena Larsson, förhandlare, helena.larsson@saco.se, 070-308 18 85

Bifogade filer

Mer informationÖverenskommelsen

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.