fbpx

Nu blir det statliga pensionsavtalet bättre!  

Från vänster: Matilda Nyström Arnek (AgV) Åsa Erba-Stenhammar (OFR/S,P,O) Anna Steen (Saco-S) Helene Thornberg (Seko) Anna Falck(AgV)

OFRs statliga medlemsförbund, OFR/S,P,O, har tillsammans med övriga centrala fackliga organisationer kommit överens med Arbetsgivarverket om förbättringar i tjänstepensionsavtalet för det statliga avtalsområdet, PA 16.  Ändringarna berör cirka 75 procent av alla statsanställda, och förändringarna gäller från den 1 januari 2024.

Bakgrunden till förändringarna är dels förändringarna i det allmänna pensionssystemet som innebär krav på ett längre arbetsliv för en rimlig pensionsnivå, dels utvecklingen i andra sektorer av arbetsmarknaden där motsvarande pensionsavtal har förstärkts i olika omgångar.  

De båda viktigaste förbättringarna i Avdelning II är för det första att pensions-avsättningen som andel av månadslönen höjs med 1,5 % på hela lönen (0,5 % för de som är födda 1965 eller tidigare) genom att en ny ålderspension flex införs. 

De yngre i staten som omfattas av Avdelning I (födda 1988 eller senare) har de nya och bättre villkoren sedan tidigare.  

Den andra stora positiva förändringen är att den övre åldersgränsen för när tjänstepension tjänas in, som idag är 65 år för de flesta i staten, höjs till 69 år för alla som omfattas av Avdelning II. Den nya flexpensionen kan – så långt pengarna räcker – användas för att gå ned i arbetstid under den sista tiden före pensioneringen eller användas som en förstärkning av ålderspensionen. 

Pressmeddelande

Längre information kring nyheterna i PA 16

Ett förbättrat PA 16 – Frågor och svar

Avtalet 2023-05-05

Förhandlingsprotokoll  Överenskommelse om ändringar i PA 16 

Bilaga 1 Avtal  Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16) daterat 151111

Bilaga 2 Övergångsbestämmelser PA 16

Bilaga 3 Enskild överenskommelse om arbete med uppskjuten pension

Bilaga 4 Ändringar i VA/VA-T samt AVA/AVA-T

Bilaga 5 Erbjudande om arbete till inhyrd arbetskraft

Bilaga 6 Överenskommelse om ändring i Avtal om omställning

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.