fbpx

Nu är arbetsmiljöveckan här!

I oktober varje år, närmare bestämt vecka 43, arrangeras den internationella arbetsmiljöveckan. För OFR och förbunden är det ett bra tillfälle att varje år lyfta fram det arbete som görs för bättre arbetsmiljö och ett friskare arbetsliv.

På onsdagen i arbetsmiljöveckan uppmärksammar vi särskilt skyddsombuden, dessa vardagens hjältar, som de inte kallas utan anledning. Det är de som ska se till att arbetsmiljön fungerar, att reglerna efterlevs och våga stå på sig mot arbetsgivare som kanske vill kompromissa bort dessa saker.

Friska arbetsplatser belastar rätt  heter en EU-kampanj om belastningsskador som pågår mellan 2020 och 2022. Temat för i år är personförflyttningar.  

Ungefär hälften av alla anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom vård och omsorg beror på lyft eller förflyttningar. Personförflyttning, till exempel när man hjälper människor i och ur säng, eller vid toalettbesök och duschning, är den tredje vanligaste orsaken till arbetsskada hos vårdpersonal.

Belastningsskador gäller inte bara vården, utan är fortfarande ett av de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen i Sverige och i Europa. Det handlar oftast om repetitiva och upprepade rörelser, tröttande och smärtsamma arbetsställningar, långvarigt stillasittande samt bärande eller förflyttning av tunga bördor.

Som ett led i denna kampanj skickar Arbetsmiljöverket ut brev till omkring 6 000 arbetsplatser med information om riskerna med personförflyttningar och hur man kan arbeta förebyggande. Man ska också inspektera omkring 1 800 av dessa arbetsplatser inom vård och omsorg med fokus på riskerna med personförflyttningar.

För att så många som möjligt ska få ett hållbart arbetsliv behöver arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud öka sina kunskaper om hur de kan förebygga belastningsbesvär och skador.

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.