fbpx

Myndigheten för arbetsmiljökunskap redovisar uppdrag till regeringen

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) har nu redovisat uppdragen Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser och Framtidens arbetsmiljö i Sverige och under våren kommer de att påbörja arbetet med att sprida kunskap från uppdragen. I mars, i och med lanseringen av kunskapssammanställningarna, arrangerar MYNAK flera webbinarium tillsammans med de forskare som genomfört uppdragen.

MYNAK ser framtida arbetsplatser som miljöer där medarbetare och chefer är friska och känner större välbefinnande efter arbetsdagens slut. På uppdrag av regeringen har myndigheten sammanställt kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser samt sammanställt nationell och internationell forskning om hur ett arbetsliv i förändring kan påverka arbetsmiljö.

Rapporten Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser sammanställer kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. Det kräver, anser MYNAK, att en ny kultur och ett nytt tänkesätt växer fram, som utöver risker och utmaningar ser möjligheter, friskfaktorer och det som är salutogent i arbetsmiljön.

Rapporten Framtidens arbetsmiljö i Sverige pekar på pågående och annalkande förändringar inom arbetslivet och eventuella konsekvenser av dessa för arbetsmiljöarbetet, inte minst vad gäller följder av digitaliseringen, robotiseringen och den snabba omvälvande tekniska utvecklingen.

 

Datum för MYNAKs webinarium:
16 MARS Ledarskap för hälsa och välbefinnande

23 MARS Psykosocial arbetsmiljö – hälsa och välmående

20 APRIL Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser

11 MAJ Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer

19 MAJ Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande

28 MAJ Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation

 

MYNAKs pressmeddelanden angående rapporterna:

Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser

Framtidens arbetsmiljö i Sverige

 

Ansvarig på OFR är vår arbetsmiljöexpert Erik Hallsenius som gärna är med och diskuterar innehåll och konsekvenser av rapporterna.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.