fbpx

Mot en bättre arbetsskadeförsäkring – OFR är med och bidrar!

Den statliga arbetsskadeutredningen som leds av utredaren Dan Holke är i gång med arbetet med en översyn av den allmänna arbetsskadeförsäkringen. Några av de frågor som utredningen enligt direktiven ska titta på är hur försäkringen fungerar vid sjukdomar som orsakats av smitta samt vid de arbetsskador som typiskt sett är vanligare bland kvinnor. Undertecknad deltog idag för första gången i ett möte med den referensgrupp som utredningen tagit initiativ till. Mötet lovade gott! Det ska bli spännande att följa utredningens arbete och jag ser fram emot en bra dialog med förbunden i frågan. /Svante Uhlin, OFRs pensions- och försäkringsexpert

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.