fbpx

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska

Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner var 9,8 procent år 2020. Skillnaden har minskat varje år sedan 2007. Det visar Medlingsinstitutets årliga rapport som släpptes på tisdagen.

Att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken med olika löneläge förklarar en stor del av löneskillnaden på hela arbetsmarknaden, enligt rapporten.

Om man tar hänsyn till skillnader i yrke, ålder, utbildning och andra uppmätta faktorer är den återstående, oförklarade, löneskillnaden 4,4 procent.

Medlingsinstitutets rapport visar att pandemin har lett till att kvinnorna i större utsträckning än männen drabbats av att anställningar upphört. Arbetare i privat sektor drabbades hårdare än tjänstemän. En speciellt utsatt grupp var de som hade anställningar inom hotell och restauranger.

Rapporten visar också en annan strukturell förändring. Sett över flera år minskar könsuppdelningen i olika yrken. Fler kvinnor kommer in i mansdominerade yrken och fler män i kvinnodominerade.

– Fortsätter den utvecklingen talar det för att löneskillnaden kommer att fortsätta minska även om andra faktorer också spelar in, säger Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör.

Läs rapporten och se presentationen här.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.