fbpx

”Låt parterna finansiera forskning på arbetsmiljön i staten”

Det skriver 19 arbetslivsforskare i en debattartikel i Altinget den 8/8. Arbetsmiljön inom många myndigheter är ofta undermålig, samtidigt som det saknas forskning om den statliga arbetsmiljön. De kunskapsluckorna borde täppas till, föreslår forskarna som vill se en partsfinansierad arbetsmiljöforskning.

Statliga myndigheter har i dag svårt att rekrytera och behålla kompetent personal. En framträdande orsak, enligt artikelförfattarna, är undermålig arbetsmiljö, inte minst bristande organisatoriska och sociala förutsättningar för att kunna bedriva ett gott arbete. Ett exempel där man behöver fördjupad kunskap om arbetsmiljökonsekvenser gäller Migrationsverkets personal till följd av underbemanning under långa perioder av hög flyktingtillströmning. Andra exempel är hälsoeffekter och personalflykt genom erfarenheter av hot och våld i blåljusyrken och kriminalvården, medborgarnära arbete inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, uppbyggnaden av Försvarsmakten samt föråldrade anställningsvillkor inom universitet och högskola.

Artikelförfattarna menar att med relevant och branschspecifik arbetsmiljökunskap ökar möjligheterna att styra, leda och genomföra tillförlitlig verksamhet och samtidigt skapa goda arbetsmiljöer som människor söker sig till och stannar i.

Som exempel lyfter de fram privat sektor och kommun- och regionsektorn där det bedrivs partsfinansierad arbetsmiljöforskning inom ramen för AFA Försäkrings förebyggande (premiesänkande) arbete. De menar att parternas kunskap om olika aspekter på arbetsmiljön ger stor effekt. Tack vare kopplingen till Suntarbetsliv, Prevent och den sektorsgemensamma konferensen Gilla Jobbet är det lättare att sprida och implementera denna forskning till aktörer på arbetsmarknaden. Den statliga motsvarigheten till Suntarbetsliv och Prevent är Partsrådet.

Artikelförfattarna menar att det är långt ifrån tillfredsställande att Partsrådet sprider forskning om arbetsmiljö och hållbart arbetsliv som genomförts utanför statlig sektor. De föreslår därför att Partsrådet blir en aktiv part i arbetet med att sprida den forskning som genomförs inom statlig sektor.

– OFR kan med en fot i kommun- och regionsektorn och en i statlig sektor instämma i att det är skillnad på både kunskap och kontaktnät i forskarsamhället i de olika sektorerna. Statlig verksamhet borde vara särskilt angelägen om att verksamheten vilar på vetenskaplig grund, säger OFRs arbetsmiljöexpert Erik Hallsenius.

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.