Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samverkar i förhandlingar genom Lärarnas Samverkansråd. Tillsammans organiserar Lärarnas Samverkansråd nära 192 000 medlemmar inom OFRs kommunala medlemssektor.

Den 20 september blev ett nytt avtal klart för lärare och skolledare anställda inom kommunal sektor.  Lärarnas Samverkansråd och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har varit i medling  sedan maj månad. Det nya avtalet innehåller tydliga förbättringar vad gäller lärares och skolledares arbetsmiljö samt ordning och reda i lönesättningen. Läs mer.

 

LAG OCH AVTAL – Avtal för lärarområdet 2012: AB, Allmänna bestämmelser 2013 I lydelse fr.o.m. 2014-10-01

Kommunalt huvudavtal

KHA 94, 1999

HÖK 12

HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

Allmänna Bestämmelser, AB

AB, Allmänna bestämmelser. I lydelse fr.o.m. 1 april 2013.

Arbetsmiljöavtal

FAS 05, Förnyelse – arbetsmiljö – samverkan i kommuner, landsting och regioner, 2005.

Pension och Försäkring

Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och senare som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK

Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK

Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK

Överenskommelse om temporär kompensation till pensionärer som beroende på utebliven friläggning år 2018 fått sänkt kompletteringspension

Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL

Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL (2017-04-27)

Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL p.g.a. GDPR 2018-05-21

Överenskommelse om ändringar i KAP-KL 2017-04-27

KAP-KL 2013-10-04

KAP-KL 2005-12-08 & 2006-12-19

Överenskommelse om avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL

Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av införande av familjeskydd m.m. 2017-12-18

Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av införande av kvartalsförmedling samt förändrade anslutningsvillkor m.m. 2017-04-27

AKAP-KL 2013-12-17

AKAP-KL 2013-10-04

Familjeskydd (AKAP-KL) fr.o.m. 1 januari 2018. Förhandlingsprotokoll.

Pension till efterlevande (AKAP-KL). Under 2017. Förhandlingsprotokoll.

Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL

Försäkringsskydd vid arbetsskada TFA-KL

Överenskommelse om införande av Särskild AGS-KL-förmån i AGS-KL. Förhandlingsprotokoll 180302

Överenskommelse om ändring vid villkoren för Avgiftbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL av införande av Särskild AGS-KL-förmån. Förhandlingsprotokoll 180302

Avgiftsbefrielseförsäkringen

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

Information om byte från KAP-KL till AKAP-KL

Övrigt

Omställningsavtal – KOM-KL, 2010

Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och landsting, AGF-KL

Överenskommelse om vissa ändringar i TRAKT 04

Traktamentsavtal – TRAKT 04

Överenskommelse om bilersättningsavtal – BIA 2010

Bilavtal Formulär

Överenskommelse om lönestatistik