Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samverkar i förhandlingar genom Lärarnas Samverkansråd. Tillsammans organiserar Lärarnas Samverkansråd nära 191 000 medlemmar inom OFRs kommunala medlemssektor.

Avtalstryck i serien Lag och avtal

Allmänna bestämmelser (AB 14). I lydelse 2019-01-01
Avtal för lärarområdet 2018. KHA, HÖK 18, Avtal om samverkan och arbetsmiljö, BIA, TRAKT t, Preliminärlöneavtal, AFF 76/LAFF 76

Kommunalt huvudavtal

KHA 94. 1999

HÖK 21

HÖK 21. Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

Allmänna Bestämmelser, AB

Allmänna bestämmelser, AB 20 i lydelse 220101
Redogörelsetext för ändringar i AB i lydelse 220101

Tidigare avtal Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser, AB 14. I lydelse 190101

Arbetsmiljöavtal

Avtal om samverkan och arbetsmiljö. 2017-09-17.

Pension och Försäkring

Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och senare som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK

Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK

Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK

Överenskommelse om temporär kompensation till pensionärer som beroende på utebliven friläggning år 2018 fått sänkt kompletteringspension

Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL

Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL (2017-04-27)

Överenskommelse om vissa ändringar i AKAP-KL bilaga 8 Familjeskydd (2020-04-23)

Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 anslutningsvillkor mm 2019-03-21

Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL p.g.a. GDPR 2018-05-21

Överenskommelse om ändringar i KAP-KL 2017-04-27

KAP-KL 2013-10-04

KAP-KL 2005-12-08 & 2006-12-19

Överenskommelse om avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL

Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av införande av familjeskydd m.m. 2017-12-18

Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av införande av kvartalsförmedling samt förändrade anslutningsvillkor m.m. 2017-04-27

AKAP-KL 2013-12-17

AKAP-KL 2013-10-04

Familjeskydd (AKAP-KL) fr.o.m. 1 januari 2018. Förhandlingsprotokoll.

Pension till efterlevande (AKAP-KL). Under 2017. Förhandlingsprotokoll.

Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL

Försäkringsskydd vid arbetsskada TFA-KL

Överenskommelse om införande av Särskild AGS-KL-förmån i AGS-KL. Förhandlingsprotokoll 180302

Överenskommelse om ändring vid villkoren för Avgiftbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL av införande av Särskild AGS-KL-förmån. Förhandlingsprotokoll 180302

Avgiftsbefrielseförsäkringen

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

Information om byte från KAP-KL till AKAP-KL

Övrigt

Överenskommelse Omställningsavtal – KOM-KR gällande från 200501

Omställningsavtal – KOM-KR gällande från 200501

Omställningsavtal – KOM-KL gällande från 161207 till 200431

Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och regioner, AGF-KL

Överenskommelse om vissa ändringar i TRAKT 04

Traktamentsavtal – TRAKT 04

Överenskommelse om bilersättningsavtal – BIA 2010

Bilavtal Formulär

Dela i sociala medier: