fbpx

Sveriges läkarförbund ingår som enda förbund i förbundsområde Läkare och organiserar drygt 33 000 medlemmar inom OFR.

Förbundsområde Läkare (Sveriges läkarförbund) träffade den 30 november 2020 en överenskommelse med SKR om ett fyraårigt avtal.  Avtalet ”Läkaravtal 2020” innehåller en rad nyheter för läkare anställda inom kommun och regioner.

Du hittar aktuella avtal på Läkarförbundets hemsida.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.