Sveriges läkarförbund ingår som enda förbund i förbundsområde Läkare och organiserar drygt 27 000 medlemmar inom OFR.

Förbundsområde Läkare (Sveriges läkarförbund) träffade en överenskommelse med SKL om ett treårigt avtal 2 maj 2017.

Du hittar aktuella avtal på Läkarförbundets webbplats.