Du som är anställd i kommun, landsting eller region kommer att få både allmän pension från staten och pension från din arbetsgivare enligt kollektivavtal, tjänstepension. Kanske sparar du också privat till pensionen.

Det finns två tjänstepensionsavtal för kommun- och landstingsanställda; KAP-KL och AKAP-KL. Även vissa privata arbetsgivare har valt att erbjuda samma avtal. Det är din fackliga organisation som har förhandlat fram avtalen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta.

 

Pyramid5