fbpx

Intervju med Camilla Grahn, verksamhetsutvecklare på Omställningsfonden, om det nya Kompetens- och omställningsavtalet

Den 1 oktober började det nya Kompetens- och omställningsavtalet att gälla. Men vad gäller egentligen och hur många kommer att omfattas av detta stöd?

OFR ställde några frågor till Camilla Grahn, verksamhetsutvecklare på Omställningsfonden. Omställningsfonden är den omställningsorganisation som gäller för välfärdssektorn. De stöttar medarbetare, fack och arbetsgivare med kompetensutveckling och karriärväxling, såväl under som efter anställningen.

Vad är skillnaden mellan det gamla och det nya kollektivavtalet i korthet?
– En av skillnaderna är att man nu kan söka stöd under anställning, förklarar Camilla Grahn. Man söker stöd som individ och har samtal med oss på Omställningsfonden. Det är helt nytt och har inte funnits tidigare. Nytt är också att även tidsbegränsade anställningar omfattas av avtalet och att man kan söka olika former av studiestöd.

Ännu en skillnad mot tidigare är att kompetensutvecklingen nu kan användas förebyggande med ett stöd som kallas just förebyggande insatser.

– Förut pratade man om kompetensutveckling på grund av arbetsbrist, nu pratar man om kompetensbrist i stället, säger Camilla Grahn. Då har man möjlighet att vara kvar hos sin arbetsgivare, med det här stödet. Arbetsgivare i välfärdssektorn behöver behålla sin personal. I tidigare avtal var de förebyggande insatserna kopplade till risk för uppsägningar på grund av arbetsbrist. I det nya avtalet ska de kompetensutvecklingsinsatser som genomförs syfta till att stärka anställningstryggheten för medarbetarna och möta sektorns kompetensbrist.

Det är många nu som pratar om det nya omställningsstudiestödet. Vad är det?
– Omställningsstudiestöd är en ny typ av studiestöd för personer mitt i arbetslivet som vill byta bana eller utvecklas inom sitt yrke. Det administreras av CSN.

Den som vill studera börjar med att söka utbildning och ansöka hos CSN. Innan de gör en bedömning, inhämtar de yttrande från en omställningsorganisation. För att få hjälp av Omställningsfonden måste arbetsgivaren vara en kommun, region eller kommunalt företag.

Hur blir man godkänd för den utbildning man har sökt?
– Man gör en individuell bedömning, det kan bero på platsen där den sökande bor, vad den har för erfarenhet, kontakter. Man ska inte måla in sig i att utbildningen måste gälla ett bristområde. Vi på Omställningsfonden kan arbetsmarknaden bra och för ett samtal med den sökande, säger Camilla Grahn och utvecklar:
– Utbildningen ska gynna individen och stärka dess ställning på arbetsmarknaden. Vissa beslut är enklare, t.ex. om en lärare vill vidareutbilda sig eller ta ett ämne till, för att stärka sin position. Lärare kommer det alltid att vara efterfrågan på. Det är ett enkelt beslut som ger ett snabbt yttrande.

Ser du några risker eller nackdelar med det nya omställningsstudiestödet?
– Nej, svarar Camilla Grahn och fortsätter:
– Många behöver studera mitt i livet. Kanske kom man in i yrket tidigt, utvecklingen springer förbi. Man är inte uppdaterad och behöver fylla på med kompetens. Så jag ser bara fördelar.

Tror du att det snarare är arbetstagare inom vår sektor som byter till annan sektor än tvärtom?
– Svårt att säga, säger Camilla. Om de inom vår sektor vill byta finns det säkert andra som vill byta till välfärdssektorn. För att vara attraktiva som arbetsgivare måste kommuner, regioner och kommunala företag arbeta med kompetensutveckling.

Kommer många att använda sig av omställningsstudiestödet?
– Ja, tror Camilla. I vår sektor har vi sett ett problem med att många vill studera men inte haft möjligheten. De som redan har tänkt sig att studera kommer förmodligen att vara snabba med att söka omställningsstudiestöd. Andra kommer att vilja fundera och har en längre startsträcka. Då är samtalen under anställningen positiva. Man får någon att prata med, andras ögon på det. Det kanske blir något annat än det man har tänkt sig från början. Vi hoppas också att många med tidsbegränsad anställning ska vända sig till omställningsfonden för att få hjälp med kartläggning, vägledning eller rådgivning för att ta nästa steg i arbetslivet.

– Det är ett roligt avtal att arbeta med, säger Camilla Grahn och ler. Man kanske har fastnat och kommer inte vidare. Nu har man äntligen möjligheten. Det ska bli jättespännande att se. CSN har aviserat att man kommer att ha långa handläggningstider. Men på Omställningsfonden ska man inte fastna, lovar Camilla.

En annan sak som Camilla Grahn och de andra på Omställningsfonden gärna vill informera om är att såväl stödet till visstidsanställda som den karriär- och studierådgivning man kan få under anställning är något man måste söka själv. Det är inget som arbetsgivaren gör åt medarbetaren.

– Vi vill verkligen att de olika stöden används, avslutar hon. Sök det! Använd Omställningsfonden! Läs vår information på hemsidan, sociala medier. Vi lägger ut allt nytt. Ring också våra rådgivare!

/Caroline Bexius, OFR

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.