fbpx

Inga extra pengar till kommuner och regioner i regeringens vårbudget

I regeringens vårändringsbudget finns Inga generella höjningar till kommuner och regioner vilket oroar många inom offentlig sektor. Vårdförbundets vice ordförande Janí Stjernström säger till tidningen Vårdfokus att utan en förbättring av lön och arbetsvillkor riskerar krackeleringen av vården att fortsätta.
Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare, kallar budgeten för en ”katastrof”. Hon säger till SVT Nyheter att enbart skolsektorn behöver ett tillskott på 12 miljarder.

Även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är oroade över det uteblivna stödet. Trots de medel som tillfördes i budgetpropositionen för 2023 så ligger statsbidragen kvar på 2022 års nivå.

– Med hänsyn till det ekonomiska läget hade det varit ett utmärkt tillfälle att göra om de riktade statsbidragen till generella bidrag. Det ser väldigt olika ut i de 290 kommunerna vad man behöver satsa på, och därför är det också viktigt att kunna prioritera om mellan olika verksamheter. Det kan bara göras på lokal nivå utifrån de lokala förutsättningarna, säger ordförande Anders Henriksson, till SKRs hemsida och fortsätter:

– För att säkra välfärden i det här tuffa ekonomiska läget hade kommuner och regioner redan nu behövt besked om hur bidragen kommer att se ut under 2024. Det hade gett möjlighet till långsiktig planering i stället för att riskera snabba neddragningar. Regeringen ser att nästa år kommer att bli svårt och då är det viktigare än någonsin med tidiga besked. Vi hade också velat ha ett besked om hur det blir med äldreomsorgslyftet.

Enligt SKR:s prognos kommer regionerna att gå med 19 miljarder i underskott nästa år och kommunerna med 5 miljarder.

– Det är förutsatt att man inte vidtar några åtgärder men det är klart att man gör, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR till DN.

När det gäller staten så rör de största satsningarna Försvarsmakten som får 660 miljoner kronor extra för 2023, och Kriminalvården som får 300 miljoner.
Säkerhetspolisen och Arbetsförmedlingens anslag ökar med 50 miljoner kronor vardera.

Läs gärna OFRs Erik Hallsenius blogg om politiker och ansvar!

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.