fbpx

Hur påverkas min pension av den ekonomiska krisen med anledning av coronaviruset?

Många undrar vad som händer med pensionerna när börserna sjunker och det ekonomiska läget ser minst sagt dystert ut. OFR kan lika lite som någon annan ge ett bra svar på det. Utvecklingen framöver beror inte minst på hur långvarig krisen blir och hur snabbt en återhämtning i ekonomin sedan sker. För pågående pensionsutbetalningar blir det i det korta perspektivet sannolikt ingen eller liten påverkan. På sikt är det mycket troligt att även denna grupp påverkas negativt om krisen blir långvarig. Så kallade förmånsbestämda pensioner, som fortfarande är de vanligaste för dagens pensionärer och som många andra ännu yrkesaktiva också har rätt till, påverkas inte alls annat än att den framtida årliga värdesäkringen kan bli sämre.

För mer information, se till exempel Pensionsmyndighetens webbplats.

Det eller de försäkringsbolag där du har ditt pensionssparande har också bra information på sina webbplatser.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.