Hur man ökar tilliten inom arbetsmiljöområdet

Den 13 mars arrangerar Föreningen Bakom leendet ett seminarium där OFRs arbetsmiljöexpert Erik Hallsenius deltar. Man vill bland annat visa på att kunskap om sambandet mellan stress, syndabocksutnämning och minskad tillit är en förutsättning för rätt slags åtgärder.Seminariet använder teater, kultur och forskning för samtal kring hur en organisation kan ta ett långsiktigt ansvar för att skapa bättre arbetsmiljö, hälsa och minska kostnaderna.

Bakom leendet