fbpx

Hur fungerar återbetalningsskydd?

Återbetalningsskydd i försäkringen innebär att intjänat kapital går till familjen om du avlider innan pensionen betalas ut eller under utbetalningstid. I första hand sker utbetalning till make/maka/sambo/registrerad partner och i andra hand barn. Genom särskilt förordnande kan du välja att ändra turordningen eller att tidigare make/maka/sambo/registrerad partner eller styvbarn/fosterbarn blir förmånstagare. Att ha återbetalningsskydd kan vara en extra trygghet för din familj men innebär också att din pension blir lägre.

Om du avlider och inte har återbetalningsskydd går kapitalet till andra sparare. På samma sätt får du del av kapitalet från andra sparare som avlider före dig. Det kallas för arvsvinster. Att inte ha ett återbetalningsskydd, dvs det sparade kapitalet går inte till efterlevande, ger således en högre pension. Om du har återbetalningsskydd bör du vid 60 års ålder eller i samband med pensionsavgång ta ställning till om du har behov av fortsatt återbetalningsskydd. Det är vid den tiden som arvsvinsterna rent krasst blir mer märkbara och således kan ge mer i pension.

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.