fbpx

Högre kvalitet när facket involveras i upphandlingar

Kvaliteten på den offentligt finansierade verksamheten ska vara bra oavsett utförare. Vi har tagit fram en facklig handbok för att lättare kunna ställa krav vid upphandlingar, skriver elva förbundsordföranden inom OFR i en debattartikel i Arbetet.  Man har också formulerat sju åtgärder som kommer att behövas för att säkra de fackliga kraven i offentliga upphandlingar och därmed förbättra den offentliga sektorn.

Debattartikel i Arbetet. Högre kvalitet när facket involveras i upphandlingar

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.